Gdzie na Kaszuby na rower?

Gdzie na Kaszuby na rower? Agroturystyka ma potencjał łączenia rolnictwa z kulturą i turystyką jako alternatywa dla turystyki 3S. Niniejsze badanie analizuje motywacje, możliwości i wyzwania związane z rozwojem agroturystyki na Kaszubach przy użyciu podejścia jakościowego, w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Miłość do ziemi, edukacja, kultura, zatrudnienie, dodatkowy dochód i zrównoważone rolnictwo to główne motywacje – gdzie na Kaszuby na rower? Ograniczenia miały głównie charakter strukturalny i obejmowały nadmierne regulacje biznesowe, brak funduszy na rozszerzenie działalności rolniczej, ograniczoną siłę roboczą oraz brak koordynacji między sektorem publicznym i prywatnym. Nieustanne zagrożenie zmianami klimatycznymi zagraża rolnictwu, turystyce i agroturystyce. Gdzie na Kaszuby na rower? Na agroturystykę na Kaszubach pomorskie!