Profesjonalne ocieplanie domu Kartuzy i izolacje innych budynków

W krajach rozwiniętych i uprzemysłowionych przepisy budowlane zawierają wymagania dotyczące zabezpieczenia minimalnych dopuszczalnych poziomów izolacji przegród zewnętrznych, a tym samym dają możliwość zastosowania technologii izolacji termicznej i ocieplania domów w Kartuzach. Jednak zazwyczaj nie ma to miejsca w wielu krajach rozwijających się, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwijających się i oddalonych obszarach wiejskich. Dlatego krytycznym czynnikiem prowadzącym do wdrożenia izolacji termicznej takiej jak ocieplanie domu Kartuzy  na dużą skalę w tych krajach jest wprowadzenie polityk wspierających, zarówno zachęt, jak i obowiązkowych środków. Ponadto wspomniany wcześniej proces produkcji plastiku komórkowego obejmował stosowanie środków niszczących warstwę ozonową, takich jak HCFC, które przeszły na stosowanie węglowodorów obojętnych. Pozyskując komórkowe produkty izolacyjne z tworzyw sztucznych służące do ocieplania domu Kartuzy , ważne jest, aby upewnić się, że określone produkty z procesem produkcyjnym nie są powiązane ze środkami zubożającymi warstwę ozonową. Skuteczniejsze jest, jeśli obowiązują lokalne przepisy zakazujące produktów, których procesy produkcyjne są powiązane ze środkami zubożającymi warstwę ozonową. Wymagania dotyczące zastosowania większości produktów do izolacji termicznej przegród budowlanych obejmują odpowiedni projekt szczegółowy, dobre wykonanie oraz odpowiedni dobór produktu, sposób obsługi i instalacji. W związku z tym konieczne jest budowanie potencjału, takie jak warsztaty szkolące profesjonalistów wykonujących ocieplanie domu Kartuzy i zajmujących się projektowaniem i pracowników budowlanych w tych obszarach. Produkty do izolacji termicznej przegród budowlanych są stosowane w połączeniu z detalami konstrukcyjnymi podłóg, ścian i dachów/stropów w nowych konstrukcjach budynków oraz przy modernizacji istniejących budynków. W przeciwieństwie do prostego procesu jakim jest ocieplanie domu Kartuzy i przegród zewnętrznych budynku w nowych budynkach, podczas modernizacji istniejących budynków kluczowe znaczenie ma określenie odpowiednich lokalizacji, w których należy zastosować izolację termiczną.