Złączki Legris – do czego są przydatne?

Montaż szeregu różnych typów złączki Legris odbywa się na w pełni automatycznych systemach. Inżynieria maszyn automatycznych przez wewnętrznych specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat produktów może zostać podjęta na etapie koncepcji. Zintegrowane kontrole procesu wykorzystujące systemy pomiarowe i testowe do wykrywania wszystkich dostosowanych istotnych funkcji są planowane w systemach.

Innowacyjna technologia systemów montujących złączki Legris zapewnia najwyższy poziom jakości i precyzji. Wszystkie istotne cechy jakościowe są testowane podczas procesu montażu.

Systemy:
– Precyzyjna robotyka o wysokim poziomie powtarzalności!
– Aparaty z funkcją obrazowania optycznego.
– Pomiary wymiarów połączeń.
– Pomiary przemieszczenia siły.

W pełni zmechanizowany montaż, możliwy dzięki złączką Legris, zapewnia bezawaryjne produkty, np. na taśmie i rolce, umożliwiając w pełni automatyczny montaż kabli przez producenta kabli. Filozofia zerowej wady jest naszą wytyczną dla wszystkich procesów wymagających złączki Legris. Ta koncepcja obejmuje producenta kabli w całym procesie. Procesy w pełni zautomatyzowane maszynowo ze 100% powtarzalnością obniżają koszty złączy, a także koszty produkcji kabli.