Czym zajmuje się Kancelaria Adwokacka w Poznaniu?

Poniżej znajduje się tylko niewielki wybór szerokiej gamy obszarów w jakich specjalizuje się Kancelaria Adwokacka w Poznaniu:

Sprawy korporacyjne / handlowe. Adwokaci handlowi i korporacyjni doradzają przy złożonych transakcjach i działają dla firm każdej wielkości, od międzynarodowych korporacji po małe start-upy. Ogólne prawo spółek może obejmować doradztwo w zakresie praw i obowiązków dyrektorów spółek, posiedzeń zarządu i praw akcjonariuszy. Praca korporacyjna często dotyczy fuzji i przejęć, podziałów, przedsięwzięć typu joint venture i emisji akcji.

– Przestępstwo. Kancelaria Adwokacka w Poznaniu zajmująca się przestępstwem doradza i reprezentują swoich klientów w sądzie w sprawach karnych, od drobnych przestępstw samochodowych po poważniejsze przestępstwa, w tym morderstwa. Adwokaci mogą zostać wezwani do działania w obronie lub w celu oskarżenia.

Jako adwokat będziesz pracował nad sporami, które kończą się w trybunałach pracy lub w Sądzie Najwyższym, pomagając w przygotowaniu umów o pracę lub doradzając w sprawie godzin pracy. Twoim klientem może być pracodawca lub pracownik. Jako adwokat pracujący w Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu będziesz występować w imieniu swojego klienta w sądzie lub sądzie, często w różnych częściach kraju.

Prawnicy rodzinni zajmują się wszystkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi małżeństwa, separacji, rozwodu, wspólnego mieszkania oraz kwestiami prawnymi dotyczącymi dzieci. Prawo rodzinne obejmuje również negocjacje finansowe, kwestie spadkowe i umowy przedślubne.

– Prawa człowieka. Ten obszar praktyki jest niezwykle szeroki i obejmuje sprawy imigracyjne i azylowe, sprawy dotyczące prywatności dotyczące celebrytów oraz kwestie prawa międzynarodowego. Klienci mogą obejmować zarówno uchodźców i więźniów o niskich dochodach, jak i duże organizacje informacyjne i departamenty rządowe.

– Własność intelektualna. Obejmuje to ochronę wykorzystywania pomysłów intelektualnych, zwykle za pomocą praw autorskich, znaków towarowych i patentów. Kancelaria Adwokacka w Poznaniu zajmująca się prawami własności intelektualnej doradza w kwestiach od wykorzystania komercyjnego po spory o naruszenie oraz umowy dotyczące wyłącznie własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej w ramach większych transakcji handlowych.